Протеин кинази

Вътреклетъчни протеини, които са способни да фосфорилират (да добавят фосфорни молекули) към други протеини. Фосфорилираните протеини се активират чрез придобиване, от тяхна страна, на киназна астивност върху друго ниво на протеини. Много от верижните химически реакции, които се случват вътре в клетката по този начин, като образуват киназни каскади, които се активират една друга, увеличавайки химическия сигнал на всяка крачка. Киназните каскади обикновено се използват от клетката, когато им е необходимо да информират ДНК за нещо, което се случва от външната страна на клетката. Първата от тези кинази обикновено е разположена през клетъчната мембрана, с извънклетъчна част, която е рецептор и изследва отвън, и друга част.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.