Рад (Rd)

Мерна единица на английската система, която измерва дозата йонизиращо лъчение, погълната от едно вещество. Еквивалентно е на енергия от 100 ерга на грам облъчена материя. В Съединените щати все още се използва рада, но в останалата част от света е била заменена от единица SI (International System), наречена Грей, съответстваща на 1 джаул енергия, абсорбирана от килограм материя.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.