Радиоимунотерапия

Лечение на рака, което се състои в инжектиране на моноклонални антитела, белязани с радиоактивно съединение, които да унищожават раковите клетки на няколко фронта. Тези белязани антитела разпознават туморните клетки и се свързват с тях, като по този начин отвеждат радиофармацевтика директно до туморната тъкан. Белязаните антитела могат да бъдат прилагани интравенозно, директно в дадена артерия, подкожно или директно в телесна кухина като матката. Предимство на това лечение е, че то може да се използва за третиране на метастази (отдалечени от лезията или първоначалния тумор области, в които ракът се е разпространил), които не са видими с диагностични средства, като по този начин спомага за прекратяване на разпространението на заболяването.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.