Радиоизотоп

Вариант на елемент, който се характеризира с нестабилнто си атомно ядро (поради баланса между неутрони и протони) и с отделяне на енергия, когато променя тази си форма с по-стабилна. Енергията може да се освожбава преди всичко под формата на алфа частици (хелиеви ядра), бета (електрони) или гама (електромагнитна енергия) и могат да бъде открита с гайгеров брояч или фотографски филм. Излагането на някои радиоизотопи може да предизвика рак, но се използва също така за откриване и лечение на рак чрез нуклеарна медицина и лъчелечение.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.