Сравнение хистологично и цитологично изследване

При цитологичното изследване се изучават самостоятелни клетки. Хистологията позволява изследване на тъкани, т.е. на множество клетки, така както са в организма. Хистологията дава по-богата информаця от цитологията, защото може да разгледа структурата на тъканта, която образуват изследваните клетки. Предимството на цитологията е, че материалът за нея се добива много по-лесно, отколкото при хистологично изследване. Поради тази причина, цитологията е елегантен метод за скрининг.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.