Цитология-цитологично

Наука за клетката (от гръцки) е поддял на биологията, занимаващ се с изучаването на клетките като цяло . Цитологията разглежда не само състава на клетката , но и функционирането ѝ , както и взаимодействието между клетките и други клетки или между клетките и околната среда.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.