Таксани

Семейство лекарства, използвани не само за лечение, прилагано адювантна терапия или при терапии на метастази, но също и в терапии, съпътстващи, лъчетерапията които увеличават апоптозата. Най-представителни са паклитаксел и доцетаксел.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.