Тератом

Тумор, състоящ се от различен брой различни тъкани, съдържащи един или повече от трите основни типа клетки, които се намират в ембриона. Те могат да бъдат доброкачествени или злокачествени. Известен е също така ембриом.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.