Тимом

Злокачествен тумор на тимуса – жлеза, разположена в основата на врата. Това е рядко заболяване, по-известно с асоциирането му с миастения гравис – хронично автоимунно нервно- мускулно заболяване, характеризиращо се с различна степен на слабост на скелетните (доброволни) мускули на тялото.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.