В-клетъчен лимфом

Тумор, който се развива в лимфната система, принадлежащ към групата на неходжкиновите лимфоми, много бързо нарастващ, характеризиращ се със злокачествена трансформация на В-лимфоцити.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.