Вертебропластика

Перкутанна техника, която се състои във въвеждане на костен цимент в тялото на прешлен, за да се получи консистенция на гръбначния стълб, да се предотврати прогресът на сплескването и да се облекчи болката. Предлага значителни терапевтични резултати при пациенти с неконтролируема рахитична болка поради остеопоротични фрактури, тумори или метастази. Известна е също така като циментиране.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.