Випом

Злокачествен тумор, много рядък, който расте от определени клетки в панкреаса, който секретира хормона, наречен вазоактивен интестинален пептид (ВИП). Ракът причинява симптоми чрез произвеждането на високи нива на този хормон и причината е неизвестна.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.