Йеюнум

Част от тънките черва, между дуоденума и илеума. Нейната функция е да извършва абсорбция на вещества от хранителния химус. В тази част на тънките черва действа чревният сок, който разгражда до минимум въглехидратите, протеините и липидите. В рамките на същата, се намират чревните въси, чиято функция е да прехвърлят в кръвния поток споменатите по-горе вещества.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.