Интраоперативна лъчетерапия

Лечение на рак, което позволява еднократно приложение, в операционната зала, на висока доза йонизиращо лъчение в определена анатомична област по време на операция, с цел да се подобри локалния контрол на тумора.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.