Лимфом с висока степен на злокачественост

Злокачествен тумор, принадлежащ към групата на неходжкиновите лимфоми, който започва в лимфоидната тъкан, състояща се от лимфни възли, далак и други органи на имунната система. Химиотерапията може да доведе до бърза смърт. Има различни хистологични варианти. Като цяло е неблагоприятен за лечение.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.