Монохимиотерапия

Лечение на рак с едно единствено лекарствено средство. Днес се използва само в терапевтични изпитвания за оценка на нови лекарства или нови начини на прилагане, както и локално приложение – в пикочния межур, коремната кухина и гръдната кретка.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.