Нейонизиращо лъчение

Разпространение на частици, които не са способни да изтръгнат електрони от материята, която осветяват, като предизвикват най-много електронно възбуждане, т.е. раздвижване на атомите, без да се променят химически.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.