Некроза

Патологична смърт на съвкупност от клетки или на тъкан на тялото, провокирана от вреден агент, който е причинил непоправима или нелечима лезия, например недостатъчно кръвоснабдяване на тъкан или исхемия, травматизъм, излагане на йонизиращо лъчение, действие на химични или токсични вещества, инфекция или развитие на автоимунно или друго заболяване. Веднъж развила се, некрозата има необратим характер.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.