Нискостепенен лимфом

Злокачествен тумор, принадлежащ към групата на неходжкиновите лимфоми, който не може да бъде лекуван с химиотерапия, но е форма на рак, който прогресира бавно и може да минат повече от 10 години преди заболяването да се влоши. Лимфом с ниска степен на злокачественост, често е с добра прогноза – сравнително.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.