Стереотактична радиохирургия

Високо прецизна лъчетерапия, използвана главно за лечение на тумори и други аномалии на мозъка. Въпреки името си, стереотактичната радиохирургия е нехирургична процедура, която използва силно фокусирани рентгенови лъчи за лечение на някои видове тумори, неоперабилни лезии, и като постоперативно лечение – за отстраняване на всякаква туморна тъкан, която може да е останала. Лечението се състои в прилагането на една единствена висока доза снопове лъчение (или понякога няколко по-малки дози), които конвергират в определена област на мозъка, където се намира тумора или друга аномалия. Благодарение на използването на подобно на шлем устройство, за да се запази главата напълно неподвижна, и на компютърна програма за триизмерно планиране, стереотактичната радиохирургия намалява до минимум количеството радиация, достигаща до здравата мозъчна тъкан.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.