Онкоген

Анормален или активиран ген, произтичащ от мутацията или активирането на един нормален ген, наречен протоонкоген. Онкогените са отговорни за трансформирането на нормалната клетка в злокачествена клетка, която ще развие определен вид рак.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.