Ретровирус

Вирус, съдържащ РНК като генетичен материал. РНК на вируса се изявява като ДНК, която сама се вмъква в собствената ДНК на заразената клетка. Ретровирусите могат да предизвикат много заболявания, включително някои видове рак и СПИН. Онковирусите са ретровируси.

« Back to Glossary Index
This entry was posted in . Bookmark the permalink.