Стадии на малигнен меланом

Стадии на заболяването

Стадирането е начин да се опише къде се намира ракът, дали или къде се е разпространил и дали той засяга други части на тялото.

За да се определи стадия на меланома, лезията и някои околни здрави тъкани трябва да се отстранят хирургично и да се анализират с помощта на микроскоп.

Стадийно групиране на меланома

  • Стадий 0:Това се отнася до меланом ин ситу, което означава, че меланомните клетки се намират само във външния слой на кожата или епидермиса. Този стадий на меланома е много малко вероятно да се разпространи в други части на тялото.
  • Стадий I:Първичният меланом е все още само в кожата и е много тънък. Стадий I е разделен на две подгрупи, IA или IB, в зависимост от дебелината на меланома, митотичната активност и наличието на разязвяване под микроскоп.
  • Стадий II:Меланом в стадий II е по-дебел от меланом в стадий І, инфилтрира епидермиса и засяга по-голяма дълбочина – дермата (плътния вътрешен слой на кожата). Има малко по-голям шанс за разпространение. Стадий II е разделен на три подгрупи – A, B или C – в зависимост от дебелината на меланома и наличието на разязвяване (улцерация).
  • Стадий III:Този стадий описва меланом, който се е разпространил през лимфната система до близкия лимфен възел, разположен до мястото, където ракът води началото си или до участъците на кожата, намиращи се по пътя към лимфния възел, което се нарича „транзитни метастази“. Лимфната система е част от имунната система и по нея се придвижва течност от телесните тъкани с помощта на мрежа от съдове. Стадий III също се разделя на подгрупи – А, В или С – в зависимост от размера и броя на лимфните възли засегнати от меланома и наличие на разязвяване под микроскоп.
  • Стадий IV:Този стадий описва меланом, който се е разпространил чрез кръвта към други части на тялото като отдалечени места на кожата или меките тъкани, далечни лимфни възли или други органи като бял дроб, черен дроб, мозък, кости или стомашно-чревен тракт. Стадий IV допълнително се разделя на М1а, което означава, че ракът се е разпространил само до отдалечени места на кожата и/или меките тъкани; M1b, който включва метастази в белия дроб; и M1c, който описва далeчни метастази на всяко друго място или повишен серумен лактат дехидрогеназа (LDH) в кръвните тестове.
  • Рецидив:Рецидивиращият меланом е тумор, който се завръща след лечение.

Ако меланомът се върне се правят редица изследвания, за да се разбере степента на рецидива. Тези изследвания може да са подобни на тези, които са направени по времето на поставянето на първоначалната диагноза.