Малигнен меланом

Малигнен меланом onco bg

Какво е меланом?

Меланомните злокачествени клетки произхождат от клетки, наречени меланоцити, които нормално присъстват в кожата (също и в очните структури, мозъчните обвивки и др.) на всички хора. Меланоцитите произвеждат и са изпълнени с пигмент, който придава цвета на кожата. Трансформацията на тези нормални клетки в туморни е генетиен процес, който стартира и се поддържа от излагането на тялото на ултравиолетова светлина. Тъй като това излагане е неизбежно, основни начини за профилактика и ранна диагностика на заболяването са самонаблюдението и редовните профилактични прегледи при дерматолог.

Бенките (невусите) са доброкачествени образувания на кожата, съставени предимно от меланоцити. Малигнен меланом може да възникне както върху подлежащ невус, претърпял трансформация, така и върху участък от кожата, където бенка не е имало. Динамичното наблюдение на невусите е в основата на ранната диагностика на меланома.

С напредване на възрастта рискът от меланом нараства. Най-често случаите на меланом засягат хора над 30-годишна възраст. Проучвания показват, че при жените под 40 години има по-висок риск от развитие на рак на кожата, докато при мъжете рисковият процент на- раства след тази възраст.

Причини

Причините за превръщане на невусите в меланом са най-различни. Най-често бенка по откритите части на тялото се активира под влияние на ултравиолетовите лъчи на слънцето. Опасни са и бенките, разположени на места, където твърдите ръбове на облеклото ги дразнят непрекъснато – например грубата яка на ризата, колана на панталона, ръба на обувките. Разчесването и масажирането на бенките също са критични фактори.

Рисковите фактори за развитие на меланом могат да бъдат:

 • фамилна анамнеза за меланом – хора с генетична обремененост. 1 на всеки 10 пациенти с меланом има в семейството си случай на рак на кожата. Някои хора имат генетична предразположеност към заболяването, затова е важно, ако в семейството има диагностицирани с това заболяване, да се провежда активна профилактика
 • пушачи
 • носители на HPV (човешки папиломен вирус)
 • хора, преминали лъчелечение с анамнеза меланом или немеланомен рак на кожата
 • хора с отслабена имунна система или хора, които са имали контакт с вредни химични вещества
 • хора, чиято кожа е наранена от травма или дълготрайно възпаление. Всякакви рани, появили се по кожата без видима причина, могат да се окажат ракови образувания. Рани, които не заздравяват, затихват и се появяват отново, мехурести или зачервени участъци, трябва да бъдат консултирани със специалист
 • при хора, които в детска възраст са претърпели слънчево изгаряне, има повишен риск от рак на кожата в по-късен етап от живота
 • хора със светла кожа (и/или лесно изгаряща), при наличие на лунички и повече бенки

Към рисковите фактори спадат:

 • продължително излагане на ултравиолетова светлина (постоянно излагане на слънце), живот в климатичен пояс с повече слънцегреене или по-голяма надморска височина, работна среда на открито с директно излагане на слънце
 • употреба на солариум – проучвания показват, че използването на солариум увеличава риска от меланом. Само едно излагане на солариум може да увеличи значително риска от плоскоклетъчен карцином
 • Ултравиолетовата светлина, поета директно от слънцето или от солариум, е силен рисков фактор, който повишава многократно опасността от злокачествено заболяване на кожата. Тя води до изменения в ДНК на клетките, които дори могат да предизвикат рак и в други органи и системи.

Симптоми

Промените в размера, формата, цвета или усещането на бенката често са първите предупредителни знаци на малигнения меланом. Тези промени могат да се появят във вече съществуваща бенка. Също меланомът може да се появи като нова или необичайно изглеждаща бенка. Правилото ABCDE е полезно за запомняне на признаците на меланома:

Правило на  системата ABCDE (диагностичен алгоритъм)

(А) (Аsymmetry) Асиметрия във формата на лезията. Формата на едната половина не съответства на формата на другата половина.

(В) (Border) Границите на невуса са неправилни, неясни.

(С) (Color ) Цвят При злокачествена трансформация на бенка се наблюдава както различна интензивност на оцветката в отделните ѝ части, така и различни нюанси на цвета  от телесен, кафяв или черен, до понякога бял, червен или син в различните зони на образуванието. Срещат се и ахроматични (безцветни) меланоми, които са трудни за диагностициране и лечение поради късното им установяване в метастатичен стадий, когато възможностите на терапията са ограничени .

(D) (Diameter) Диаметър по-голям от 6 мм (размерът на гумичка на молив).

(Е) (Evolving) Елевация – лезията е надигната спрямо околната част от кожата и има промяна в състоянието на бенката през последните няколко седмици.

Диагностика

Не всички бенки са еднакви. За да се прецени потенциалът на бенките към злокачествена трансформация, е необходимо да се направи преглед с дерматоскоп.

 • Дерматоскопия
 • Биопсия
 • Улцерация (разязвяване)
 • Митотична активност

Допълнителна оценка след поставяне на диагноза малигнен меланома

 • образни изследвания
  • Ултразвуковата диагностика
  • компютърен томограф (КТ)
  • магнитно-резонансна томография (МРТ)
  • позитронно-емисионна томография (ПЕТ/КТ)